ONLINE REGISTRÁCIA

Kto sa môže stať členom

  • Osoba s familárnou hypercholesterolémiou. Dieťa do 18 rokov zastupujú rodičia.
  • Priaznivec, príbuzný, lekár a každý komu familiárna hypercholesterolémia nie je ľahostajná.

PODMIENKA: trvalé alebo predchodné bydlisko, resp. sídlo na území SR.

Členstvo v OZ sa neviaže na úhradu žiadneho členského poplatku.

Pridajte sa

Naši partneri