Kto sme

Sme občianske združenie, ktoré je prioritne zamerané na pomoc pacientom s familiárnou hypercholesterolémiou (FH) a ich rodinným príslušníkom.

Hlavnou náplňou OZ RODINY S FH je združovať pacientov s FH a ich rodinných príslušníkov a pomáhať im lepšie porozumieť tejto diagnóze ako aj zvyšovať povedomie o nej medzi slovenskou verejnosťou.

Dôvodom, prečo vznikla táto stránka je, že sme presvedčení, že človek s týmto závažným ochorením, ktoré sa často odhalí, až keď dôjde k závažnej kardiovaskulárnej udalosti u niektorého z členov rodiny, potrebuje informácie. Tie, ktoré nájde na tejto stránke, sú určené nie len pacientom samotným, ale prioritne aj ich rodinným príslušníkom. Poskytujú komplexný pohľad na problematiku familiárnej hypercholesterolémie, ako sa diagnostikuje a aké sú možnosti jej zvládania, či už samotnou liečbou, ako aj životosprávou.

Sme presvedčení, že predchádzanie predčasným ochoreniam srdca a smrti, ktoré devastujú rodiny počas celých generácií, je možné, ak je FH diagnostikovaná a liečená včas.