Odborní garanti združenia

MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

vohnout

Získané špecializácie: diabetológ, internista I. stupňa

Problematike porúch lipidového metabolizmu sa venuje viac ako 20 rokov. Profesionálnu kariéru začal v roku 1995 na Oddelení porúch lipidového a glycidového metabolizmu na Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave. Po získaní prestížneho grantu Rámcového programu EÚ pôsobil v rokoch 2000 – 2002 ako Marie Curie Individual Fellow na Oddelení vaskulárnej medicíny a farmakológie v inštitúte Mario Negri Sud v Taliansku.

V roku 2003 obhájil titul PhD na tému Genetické a environmentálne rizikové faktory aterosklerózy. V rokoch 2003-2004 pracoval ako odborný asistent na II. Internej klinike LF UK v Bratislave, v rokoch 2005-2008 pracoval ako samostatný vedecký pracovník na Università Cattolica del Sacro Cuore vo výskumnom centre v Campobasse v Taliansku.

Od roku 2009 pracuje na Ústave výživy Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a v Koordinačnom centre pre familiárne hyperlipoproteinémie a vedie diabetologickú a lipidologickú ambulanciu na poliklinike SZU.

V roku 1997 absolvoval ako štipendista Fogartyho nadácie semester na University of Iowa v USA. V roku 2003 získal International Atherosclerosis Society Visiting Fellowship Award a strávil tri mesiace na Division of Human Genetics na University of Stellenbosch v Južne Afrike, kde sa venoval problematike familiárnej hypercholesterolémie.

Je dlhoročným aktívnym členom projektu MedPed na Slovensku, ktorý sa venuje vyhľadávaniu a liečbe pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. V roku 2013 obdržal cenu Českej společnosti pro aterosklerózu za zásluhy na rozvoji medzinárodnej spolupráce projektu MedPed.

Pravidelne publikuje v domácich a zahraničných odborných časopisoch a je členom domácich a zahraničných odborných spoločností so zameraním na aterosklerózu, diabetes mellitus a kardioloógiu.


MUDr. Alexander Klabník, PhD.

klabnik

Získané špecializácie: kardiológ, internista II. stupňa

Kardiológii sa venuje približne 15 rokov. Začínal na internom oddelení v Trstenej, od decembra 2008 pracoval v špecializovanom kardiocentre (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici) a vo veku 31 rokov sa stal primárom interného oddelenia súkromnej nemocnice v Bánovciach nad Bebravou. Od 1. júla 2014 do 30. júna 2015 pracoval na kardiologickej ambulancii trstenskej nemocnice. Pod vedením prof. Murína obhájil titul PhD. na tému Chronické srdcové zlyhávanie u žien. Od augusta 2015 pracuje v súkromnej kardiologickej ambulancii v Námestove, ktorá je ako súčasťou jediného MedPed centra na Orave.

Úspechy:

  • Výskumný grant Slovenskej kardiologickej spoločnosti (2016):
    Selektívny skríning pacientov so srdcovým zlyhávaním (štádium B až D) v regionálnej kardiologickej ambulancii
  • víťaz súťaže Mladých kardiológov na XV. kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti (2010)
  • víťaz súťaže o najlepší moderovaný poster počas IV. Tatranských kardiologických dní (2008)
  • 2. miesto v súťaži Cena kvality ministra zdravotníctva SR s projektom Optimalizácia reperfúznej a adjuvantnej liečby infarktu myokardu (2005)
  • 3. miesto s projektom Program na zlepšovanie kvality manažmentu chronického kardiálneho zlyhávania (2004)